МАТИЧНА СЛУЖБА

СЛУЖБА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ – МАТИЧНА СЛУЖБА

Матична служба Народне библиотеке – Бечеј задужена је за развој и унапређење библиотечке делатности одељења и огранака на територији општине Бечеј. Матично одељење је задужено за популаризацију и промоцију библиотечких садржаја и активности. На свом подручју Матична служба води регистар Библиотеке, прикупља податке о одељењима и огранцима за електронску базу података, за Мрежу библиотека Србије и врши друге статистичке анализе; пружа стручну помоћ одељењима и огранцима у сређивању књижног фонда, каталогизацији и унапређењу културно-просветне делатности; врши надзор над стручним радом одељења и огранака старајући се о примени библиотечких стандарда и прописа; пружа неопходну помоћ при усавршавању библиотечких кадрова; прати и проучава стање и потребе Библиотеке и предлаже мере за унапређење библиотечке делатности.

Контакт

Телефон: (021) 6912-747

E-mail: maticna.becej@gmail.com

sr_RSSR