KIADÓI TEVÉKENYSÉG

KIADÓI TEVÉKENYSÉG

           Програмска оријентација издавачке делатности Библиотеке темељи се на принципу завичајности, односно публиковању наслова из културне прошлости, традиције и живота на територији општине Бечеј.

Циљ издавачке делатности јесте да популаризује теме, личности и ауторе са територије општине Бечеј и околних насеља.

Наиме, осим систематског прикупљања, библиографског истраживања и стручне библиографске обраде грађе, посебну пажњу поклањамо популаризовању Завичајног фонда кроз програмске активности (књижевне сусрете, манифестације), издавачку делатност, дигитализацију и корисничке сервисе.

Издања Народне библиотеке-Бечеј

Књиге:

1. Mák Ferenc, Pastyik László : A koronakerület gondnoka, 2011.

2. Börcsök László : El nem engednék egymás kezét, 2013.

3. Душан Опинћал : Знаменити бечејци – Neves óbecseiek, 2013.

4. Каталог изложбе “Мали живот за време Великог рата“, 2014. , Народна библиотека-Бечеј, Градски музеј Бечеј и Галерија Бечеј.

5. Börcsök László : A csapás mentén, 2016.

6. Група аутора : Jevreji u Bečeju – Óbecsei zsidó közösség, 2016.

Филмови:

1. Богдан Дунђерски очима младих завичајаца, 2014.

2. Млади завичајци о животу јеврејске заједнице у Бечеју, 2015.

hu_HUHU